netopnu forside

Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

SISO er tilbud om rådgivning (via tlf: 20771120) til dig, der har været udsat for seksuelt misbrug eller vold: www.socialstyrelsen.dk/siso/om-siso/konsulentbistand/telefonradgivning-til-born-og-unge

SISO yder ligeledes rådgivning til professionelle, der har mistanke om, at et barn eller en ung er udsat for overgreb (tlf: 20771120)

Incestcenter Fyn yder professionel rådgivning og behandling til voksne kvinder og mænd bosiddende i Region Syddanmark, og som i deres barndom eller ungdom har været udsat for incest eller andre former for seksuelle overgreb. Bl.a. tilbydes der grupper for unge, der er blevet overgrebet. www.incestcenterfyn.dk

Information om forebyggelse af seksuelle overgreb: www.sikkerflirt.dk

Krisecentre i Syd- og Sønderjylland (Kolding, Fredericia, Haderslev, Sønderborg, Aabenraa, Esbjerg) se:

http://voldsofre.net/faa-hjaelp/krisecentre/

http://www.koldingkrisecenter.dk/

http://www.krise-center.dk/

http://krisecenter.esbjergkommune.dk/


LOKK - foreningen for KvindeKrisecentre: www.lokk.dk

Landsforeningen Hjælp Voldsofre: www.voldsofre.net

SISO yder professionel rådgivning og konsulentbistand i sager om seksuelle overgreb og/eller vold mod børn og unge: www.servicestyrelsen.dk/siso

Center for selvmordsforebyggelse Region Syddanmark:

Voksenafdelinger i bl.a. Fredericia (tlf: 76 20 32 00) og Aabenraa (tlf: 73 61 39 10)

Børn- og ungeafdelinger i bl.a. Aabenraa og Augustenborg (tlf: 73 47 24 40) og i Kolding (tlf: 76 36 30 36)

Der kræves henvisning fra en af de kommuner, som har indgået aftale om samarbejde med Børne- og Ungeafdelingen.

Livslinien er rådgivning til mennesker med selvmordstanker: www.livslinien.dk, tlf: 70 201 201

Er du elev og har behov for hjælp: se mere her

Overordnet kontakt:

mai

Sekretær

Mai Borup Uhre

E-mail: 
Telefon 7266 5822


Psykologer

kirsten

Kirsten Opsal Bertelsen

kristina

Kristina Weis Ingvardsen