Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

Klasseintervention

NetOpNu tilbyder også at foretage interventioner overfor hele klasser eller grupper af elever.

I klasserumsinterventionerne ses der på, hvorledes der kan skabes et bedre psykisk læringsmiljø og forbedret trivsel for de enkelte elever. Klasserumsinterventionerne tilrettelægges i samarbejde med lærere og ledere på den pågældende uddannelsesinstitution for at sikre, at den aktuelle problemstilling bedst muligt bliver belyst og forbedret.

En klasserumsintervention kan også bestå af undervisning i en bestemt psykisk problemstilling (psykoedukation). Eksempler på emner for en klasserumsintervention kan være: Konflikt/mobning, Asberger/Autisme, ADHD eller depression.

Kontakt sekretær Mai Borup Uhre

Er du elev og har behov for hjælp: se mere her