Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

Kurser og konferencer

Studievejledere og lærere står overfor særlige udfordringer, når de møder unge med psykiske vanskeligheder på uddannelserne.
NetOpNu tilbyder derfor kurser og konferencer til personalet på de tilknyttede skoler og til andre interesserede.
Kurserne tager udgangspunkt i relevante problematikker i uddannelsesinstitutioners arbejde med unge med psykiske vanskeligheder.
Kurserne formidler såvel teoretisk viden som viden, om hvordan arbejdet med unge med psykiske vanskeligheder helt praktisk kan udformes.
Psykologerne i NetOpNu kan endvidere indgå i udviklingsarbejde, forskning eller andre former for projekter.

KURSER/EFTERUDDANNELSE:

Ingen i øjeblikket

MATERIALER FRA KONFERENCER/TEMADAGE:

Borderline og Dialektisk Adfærds Terapi 20. april 2016:
Er du elev og har behov for hjælp: se mere her