Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

TidligOPS

NetOpNu modtog af Socialministeriet midler til projektet Tidlig Opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelserne (TidligOPS) i perioden november 2011 - november 2015.

Formålet med projektet var at mindske frafaldet på erhvervsuddannelser ved at tilbyde hurtig og lettilgængelig psykologbistand til elever samt ved at tilbyde opkvalificering, supervision og kompetenceudvikling til de fagpersoner, som arbejder på uddannelsesinstitutionerne.

Projektet omfattede åben anonym rådgivning på den enkelte uddannelsesinstitution, en hotline, kurser i psykiske emner og problemstillinger samt undervisning og supervision af fagpersonalet omkring de unge.

I projektet deltog erhvervsskoler i Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev (dvs. Business College Syd, Tønder Handelsskole, Haderslev Handelsskole, IBC Aabenraa, Gråsten Landbrugsskole, SOSU-Syd, EUC Aabenraa, EUC Sønderborg, EUC Haderslev og EUC Sønderborg).

 

banner 1 lavt selvvaerd banner 2 tristhed banner 3 ADHD banner 4 selvskadende adfaerd banner 5 social angst
Er du elev og har behov for hjælp: se mere her